Tauene holder, og duken kryper opp over søylene. 180111.