181210: Stål fordelt ut i tomta. Klart til å montere takbuene.