181210: Bolter er kommet på plass på muren, og det er klart til å montere "side-vegger".