171210; Nødvendig utstyr begynner å komme på plass.