UTBYGGINGEN I BILDER

Her finner du bilder fra utbyggingen ved Stall Elverhøy. Starter med utgraving av tomten, som i utgangspunktet lå på flat mark. Men som i neste øyeblikk hadde en høydeforskjell på 2,5 meter!!!
Etter en lang byggeperiode,  ble hallen tatt i bruk 28. februar 2011. Det er kjørt inn 300 tonn med sand som dekker bunnen i hallen.
Så snart vi begynner å innrede hallen, vil det bli lagt ut bilder av dette.