Stall Elverhøy ble spurt om å være med i en valgkamp-film. Vi hadde en morsom formiddag med filming, og her er det ferdige resultatet.