HELGEKURS FOR ENHVER SMAK

Barn/unge. Stell av ponni, hestlige aktiviteter og selvfølgelig ridning.   Kr. 1000 pr deltaker (4-8 deltakere) Vi deler evt opp gruppa etter nivå. (avsettes 2 timer til gruppa)

Voksne/øvede unge ryttere. Stell av hest, påsaling og inntil 45 min. ridning. Kr. 1000. (avsettes maks 1,5 time)

Heste-eiere. Dressur eller bakke/sprang opp til Middels nivå. Kr. 1000 for inntil 45 min undervisning. (avsettes maks 1 time)

Vår rideinstruktør Cecilie Røsjø har alle timene.  

Økonomisk bindende påmelding!