Inn På Tunet

Vi er under godkjenning som Inn På Tunet gård, og er medeier i Inn På Tunet Nordland SA. 

Gården og omgivelsene skal brukes til Aktivitetshelger for barn og unge 2 helger i måneden.(Avlastning) 

Vi skal videreutvikle dagtilbudet, bland annet i samarbeid med Gode Øyeblikk AS. 

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller forespørsel!