Inn På Tunet

Vi er under godkjenning som Inn På Tunet gård, og er medeier i Inn På Tunet Nordland SA. 

Vi skal videreutvikle dagtilbudet, bland annet i samarbeid med Gode Øyeblikk AS. 

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller forespørsel!